MEDLEMSSIDER / KLUBBKOMITEER


Mottakskomite 

Oppgaver

  • Tilrettelegge lokale og utstyr før møtene
  • Registrere deltakelsen
  • Ta imot besøkende / gjester
  • Lage referater
  • Selge lodd og foreta loddtrekning

Medlemmer

Per Roos Dalen


Møteprogram

Oppgaver

  • Ansvar for program for tradisjonelle møter og bedriftsbesøk.

Medlemmer
Per Jacobsen
Harald Skodvin

Per A. Vasshaug 
Ole Løberg


Informasjon

Oppgaver

  • Vedlikeholde WEB-sidene
  • Legge inn ny info

Medlemmer

Per Roos Dalen

Arrangementer

Oppgaver
  • Gjennomføre sosiale arrangementer 

Medlemmer

Aud S. Fredriksen - Leder
Ole Løberg

Medlemsutvikling

Oppgaver

  • Vervekampanje for nye medlemmer

Medlemmer

Aud S. Fredriksen - Leder
Per A. Vasshaug

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skagen Hotel
Adresse: Nyholmsgata 11
Postnummer: 8005
Sted: Bodø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtedag er endret fra onsdager til mandager f.o.m. 30.9.2019

Klubbmøte
29. nov. 2021, 19.00 - 20.00

Besøk ombord på "Nordfisk" der Ivar Andreassen vil ...

Klubbmøte
13. des. 2021, 19.00 - 20.00

Foredrag ved Anne Grethe Olsen, Statens vegvesen o ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...